IPG Kampus Temenggong Ibrahim
  • Adalah dimaklumkan Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan Institut Pendidikan Guru Kampus ZON Selatan 2015 akan diadakan mengikut maklumat berikut:-

    Tempat: Institut Pendidikan Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim

    Tarikh  : 24 - 26 Ogos 2015

    Seminar akan dirasmikan oleh yang berbahagia Dato' Sulaiman Bin Wak Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia

     

Next Tab