IPG Kampus Temenggong Ibrahim

 

Pengenalan

 

Unit Peperiksaan dan Penilaian merupakan satu unit yang menguruskan sistem peperiksaan dan penilaian bagi pelajar pendidikan guru yang sedang menjalani latihan pra-perkhidmatan seperti Kursus Diploma Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Menengah (DPLI-SM), Diploma Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (DPLI SR), Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dan Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP). Sistem peperiksaan dan penilaian bagi Kursus Dalam Cuti juga diuruskan oleh unit ini. Selain itu, unit ini juga mengurus dan mentadbir proses peperiksaan dan penilaian bagi peserta Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) seperti Kursus Tambah Opsyen (Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris) dan Kursus Sijil Perguruan Khas (KSPK).  Unit  ini juga berperanan memastikan  sistem Peperiksaan dan Penilaian Institut Pendidikan Guru boleh dipercayai, sah dan tekal serta menyediakan maklumat yang tepat mengenai prestasi akademik bagi membantu bakal pendidik guru mencapai potensi diri dan menjadi pengamal Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) di dalam pelaksanaan tugas. 

 

Struktur Organisasi

 

 

Perancangan Tahunan

 

 

Bil

Tarikh

Program /

Aktiviti

Anggaran Kos / Sasaran / Tempat

Hasil

Catatan

1.

04 Jan. 2016

Kursus Pengurusan Peperiksaan Atas Talian (iTEMS)

RM100,

6 staf UPP,

IPGKTI

Meningkatkan tahap kemahiran dalam Pengurusan Peperiksaan Atas Talian (iTEMS).

Hala tuju IPGM : 4

2.

23 Jun. 2016

Bengkel Pengurusan Peperiksaan Atas Talian (iTEMS) Untuk Pelajar PPISMP Semester 1 Ambilan Jun 2016

150 orang pelajar PPISMP Semester 1 Ambilan Jun 2016, IPGKTI

Meningkatkan tahap kemahiran pelajar dalam Pengurusan Peperiksaan Atas Talian (iTEMS) – Pendaftaran Kursus.

Halatuju IPGM : 4

 

 

3.

14 Feb. 2016

 

Kursus Pembinaan Laman Web

RM100,

6 staf UPP,

IPGKTI

Meningkatkan tahap kemahiran dalam pembinaan laman web.

Hala tuju IPGM: 4

4.

27 Sept. 2016

Kursus Pengenalan Akta 174

RM100,

6 staf UPP,

IPGKTI

Meningkatkan pengetahuan berkenaan Akta 174 di kalangan staf UPP.

Hala tuju IPGM: 4

5.

15 - 17Feb. 2016

Kursus Bina Item dan Skema Pemarkahan (SP)

RM16 000.00,

30 pensyarah,

Batu Pahat.

Meningkatkan kemahiran dalam pembinaan item dan skema pemarkahan di kalangan pensyarah serta memenuhi standard yang ditetapkan.

Hala tuju IPGM:4

 

 

Penutup

 

Semoga aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan dengan jayanya agar pengurusan dan pentadbiran penilaian dan peperiksaan kampus dapat memenuhi standard yang ditetapkan dan digariskan oleh ISO dan IPGM.